Informace a novinky ze školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA DO KONCE DUBNA 
 
DÁLE PODLE VYVÍJÍ SE SITUACE V ČR, RÁDI BYCHOM MŠ NA ZAČÁTKU KVĚTNA OTEVŘELI.
 
--------------------------------------------------------------------
 
MPSV PŘIPRAVILO PRACOVNĚVPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM PRO PŘEHLED
 
ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ ( OČR, PRACOVNÍ NESCHOPNOST, KARANTÉNA, atd. )
 
KLIKNĚTE ZDE:
 
----------------------------------------------------
 
INFORMACE ČSSZ K OŠETŘOVNÉMU KLIKNĚTE ZDE: 
 
--------------------------------------------------
 
Klikněte na přiložený soubor:
 
----------------------------------------------
 
ROZHODNUTÍ HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
JAROSLAVY POKORNÉ JERMANOVÉ
ROZHODNUTÍ NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM 18.3.2020 V 6,00 HOD. 
 
Dle Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež 
za nouzového stavu, je zajištěna nezbytná péče pro děti
ve věku od 3 - 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví 
a příslušníci ozbrojených sil, bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určeného školského zařízení,
 v mateřské škole v Poděbradech Na Valech.
Provoz v mateřské škole je zajištěn od 6,30 - 16,30 hodin.
Děti si s sebou vezmou dopolední i odpolední svačinku, bačkory, pyžamo.
Plnohodnotný oběd a pitný režim je zajištěn. 
Další informace získáte na telef.čísle : 311 240 191,  606 899 437
 
 
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠIKULKA 
 
OD 16. BŘEZNA DO ODVOLÁNÍ 
 
(DŮVOD  -  OCHRANA A PREVENCE NEBEZPEČÍ ROZŠÍŘENÍ
 
 INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID -19)
 
 
 
 
Vážení rodiče, budete-li potřebovat tiskopis - Ošetřovné při péči o dítě do 10 let
 
z důvodu uzavření MŠ,  který vydává mateřská škola,
 
 máte možnost si ho vyzvednout v MŠ vždy:
 
v pondělí 16.3. 2020 v době od 8,00 - 12,00 hod.
 
v pondělí 23.3. 2020 v době od 8,00 - 12,00 hod.
 
popř. volejte na telef. číslo 604 218 554 (pouze dopoledne)
 
Informace o dalším vývoji situace sledujte na našich stránkách. 
 
-----------------------------------------------------
 
VYŠETŘENÍ OČÍ ZE DNE 13.3.2020 FIRMOU PRIMA VIZUS 
 
SE PŘEKLÁDÁ NA 23.4.2020
 
----------------------------------------------------
 
ZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH
 
13.7.2020 - 21.8.2020 ( 6 TÝDNŮ )