Informace a novinky ze školky

Zde máte možnost podívat se na platby za červen 2020.
 
 
 
 
STRAVNÉ A ŠKOLNÉ ZA ČERVEN SE BUDE VYBÍRAT JIŽ VE STŘEDU 1.7.2020
BUDETE - LI KONČIT  DŘÍVE, DOMLUVTE SE S UČITELKOU NA TŘÍDĚ
A JE MOŽNOST ZAPLATIT KDYKOLIV DŘÍVE. 
Děkujeme.
 
 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA  25.5.2020.
 
V PONDĚLÍ SE NA VÁS TĚŠÍME, 
NEZAPOMEŇTE VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,
PRO DĚTI PODEPSANOU UZAVÍRATELNOU LAHEV S PITÍM, 
A HLAVNĚ ZVAŽTE CHOZENÍ DOMŮ PO OBĚDĚ !
DĚTI, Z NEDOSTATKU ZAMĚSTNANCŮ MŠ, BUDOU ODPOČÍVAT POUZE V JEDNÉ TŘÍDĚ.
DĚKUJEME
 
 
ŠKOLNÉ PO DOBU ZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE VÁM NEBUDE POČÍTAT !!!
 To znamená, že za březen Vám bude účtováno 200,- Kč,
za duben nic a za květen pouze 100,- Kč
 
 
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění 
COVID-19, si Vás dovolujeme  upozornit na přísná pravidla, kterými se naše 
mateřská škola bude řídit. Žádáme Vás, abyste tato pravidla
 respektovali, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění. 
Respektováním pravidel chráníte nejen děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, 
pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.
 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY po projednání se zřizovatelem podle Vyhlášky 

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., od 25.5.2020

BUDE ZATÍM OMEZEN  OD  6,15 HODIN, POUZE DO 15,30 HODIN !
( z důvodu následné zvýšené dezinfekce hraček a veškerých ploch  mateřské školy).
 

Děti budou přijímány jen zdravé, bez jakéhokoliv příznaku - rýma, kašel, zvýšená teplota,... 

Děti nemusí mít při pobytu v mateřské škole roušku, personál školy ano. 

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen doložit  Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění za posledních 14 dnů 

( kašel, rýma, zvýšená teplota,...)  a seznámení se s vymezením rizikových skupin. 

 
Zde si máte možnost Čestné prohlášení stáhnout a vyplnit již doma, 
abychom se již touto administrativou nemuseli první den zbytečně zdržovat.
 
 
V RÁMCI DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VÁS PROSÍME,
DEJTE DÍTĚTI NA PITNÝ REŽIM OZNAČENOU UZVÍRATELNOU LAHVIČKU S PITÍM ,
KTEROU BUDE POUŽÍVAT PO CELÝ DEN POBYTU V MŠ - VE TŘÍDĚ, NA ZHRADĚ. 
 
 
PRAVIDLA, KTERÁ BUDEME DODRŽOVAT:
 
1. Rodiče přivedou do mateřské školy dítě v roušce, nebudou se před MŠ ani 
    v areálu MŠ  shlukovat, budou  dodržovat dostatečné rozestupy - podle kytiček 
    na chodníku.
2. Rodiče nebudou vstupovat do mateřské školy, předají dítě zaměstnanci MŠ a sdělí mu 
     nejnutnější informace o jeho zdravotním stavu. Roušku dítěte si z hygienických
    důvodů odnesete domů a odpoledne mu ji znovu přinesete. My pomůžeme dítěti
    s převlékáním v šatně, změříme mu teplotu, provedeme důkladné mytí a dezinfekci 
    rukou a dítě půjde do třídy. 
    UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí které se špatně loučí - musíte se s dětmi rozloučit 
    u dveří, opravdu nebudete do MŠ vpuštěni !  
 3. V MŠ bude probíhat zvýšená hygiena  rukou dětí, dezinfekce všech prostor  
     a hraček. Děti si budou moci půjčit pouze ty hračky, které se mohou denně 
     dezinfikovat ( ne kočárky, kuchyňku, panenky, atd.)
     Budeme provádět časté větrání. 
4. Po svačince půjdeme hned na zahradu za každého počasí, nebudeme chodit na 
    vycházky, proto připravte dětem dostatečné množství náhradního oblečení, 
    včetně holin či pláštěnky. 
5. Po obědě si Medvíďata vyzvednete v čase 12,00 - 12,30 hod. a Tygříky
    v době 12,30 - 13,00 hod. Opět nebudete vstupovat do budovy, zazvoníte a my vám
    dítě oblečeme a předáme. 
6. V důsledku mimořádných opatření  a menšího počtu učitelek budou děti odpočívat
    jen v jedné třídě. Prosíme zvažte možnost chodit domů po obědě. 
    Předškoláček v pondělí po obědě již nebude, výlet se také ruší.  
7. Při odchodu domů odpoledne po svačině si dítě vyzvednete po 15,00 hodině 
    na zahradě mateřské školy,  nejpozději do 15,30 hodin !
8. Přísný zákaz nošení hraček z domova !!! 
9. Promluvte a seznamte děti s těmito opatřeními, s vyjímečností této situace,
    ať nejsou smutné a zklamané, že nebudou moci např. půjčit si svoji oblíbenou 
    hračku, proč maminka nemůže do školky, atd.
    My uděláme vše pro to, aby se zde Vaše děti cítily dobře, byly v klidu a v pohodě. 
10. Věříme, že se brzy vrátíme k obvyklému způsobu chodu mateřské školy a 
     společně tuto nelehkou situaci zvládneme. Děkujeme Vám za spolupráci.      
       ______________________________________________________________     
                     
 
Vzhledem k dlouhé době zavření mateřské školy kvůli pandemii, 
zkrátíme dobu zavření o hlavních prázdninách poze na 3 týdny
 
ZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH
 
3.8.2020 - 21.8.2020 
 
Nástup bude 24.8.2020
_____________________________________
 
Děti, které odchází do základní školy a měly objednané ročenky,
máte  možnost si je vyzvednout v mateřské škole. 
Cena: 300,- Kč
 
_____________________________________________________
 
VYŠETŘENÍ OČÍ ZE DNE 13.3.2020 FIRMOU PRIMA VIZUS 
 
SE PŘEKLÁDÁ NA 23.4.2020 - zrušeno 
 
Kdo již máte zaplaceno,  peníze vrátíme.
 
_____________________________________________
 
 
 
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠIKULKA 
 
OD 16. BŘEZNA DO ODVOLÁNÍ 
 
(DŮVOD  -  OCHRANA A PREVENCE NEBEZPEČÍ ROZŠÍŘENÍ
 
 INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID -19)
 
Klikněte na přiložený soubor:
----------------------------------------------