O čem si povídáme

Přehled  O čem si povídáme je zároveň určen i pro DISTANČNÍ VÝUKU pro děti s povinným předškolním vzděláváním.
V mateřské škole pracujeme s dětmi průběžně, sledujeme a vyhodnocujeme pokroky každého dítěte,
připravujeme vzdělávací nabídku podle aktuálních možností jednotlivých dětí.
 
Na této emailové adrese můžete kontaktovat paní učitelky ohledně distančního vzdělávání. Sem nám můžete 
posílat nakreslené obrázky, vyplněné pracovní listy, nebo i fotografie dětí, jak pracují. Budeme rádi 
za každý kontakt.
 
Zde máte odkazy, kde v oddělení předškolního vzdělávání najdete zajímavé nápady pro práci s dětmi:
 
Jak správně držet tužku a procvičovat ruku, co je vlastně grafomotorika.
 
 
Jak můžeme nabízet činnosti v distančním vzdělávání? Jsme v tuto chvíli v kontaktu ne s dítětem, ale 
s dospělým, který s ním bude následně nabízené činnosti realizovat. Při využití způsobu distančního
vzdělávání musíme mít na paměti principy předškolního vzdělávání. To znamená, dítě nepřetěžovat, ani 
nepodcěňovat, zabývat se jeho celkovým rozvojem tzn.  posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve
kterých dosahuje úspěchu a využívat to pro motivaci k činnostem, které jsou pro dítě obtížnější.
Nabízet dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí. Chceme umožnit rodině, aby podporovala rozvoj 
svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách
domova dětí.  Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, vyhraďte si na něj čas, kdy se nebudete věnovat jiným
činnostem. Povídejte si s ním a vyprávějte si. Najděte si chvilku na čtení pohádky.  Důvěřujte mu. Zvládne
toho hodně, pokud dostane příležitost. Nebojte se, že rozbije talíř, vyleje vodu, ... využijte takové situace
k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit i když to nebude dokonalé. 
 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je rozdělen do 5 oblastí. V každé z nich najdeme 
i činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout a pro které má doma podmínky, pomůcky.
 
Zde  Vám  předkládáme inspiraci.
1. oblast: Dítě a jeho tělo:
               * dostatek volného pohybu
               * praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku ( utírání nádobí, zalévámí květin,
                  věšení či skládání prádla, prostírání stolu, ... )
               * hry se stavebnicemi, s míčem - házení, chytání, navlékání korálků
               * sebeobslužné činnosti ( samostatné oblékání, vázámí uzlíku, hygiena, stolování)
               * hry s pískem apod.
2. oblast: Dítě a jeho psychika
               * čtení, vyprávění, naslouchání - vzájemně ( dítě i v roli vypravěče, rodič v roli naslouchajícího)
               * zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů ( klíčení rostlin, sledování počasí, roční období, ...)
               * hry podporující paměť ( hry se slovy - první a poslední písmenko ve slově, rozklad slov na slabiky 
                 s vytleskáváním, pexeso, kvarteto, Černý Petr, Človče nezlob, se, ... ) 
               * hry podporující představivost ( stavebnice, skládačky, puzle,  kreslení, malování barvami, ... )
               * manipulace spředměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností ( barvy, geomatrické tvary, 
                 velikosti, vůně, ... )
               * třídění, přiřazování podle určitých vlastností ( třídění příborů, párování ponožek, ...)
               * hry pro orientaci v prostoru a rovině ( hra na schovávanou, vyhledávání detailů na obrázku,
                  rozdíly mezi obrázky a pod.)
3. oblast: Dítě a ten druhý
               * společenské hry a hry s pravidly - umět je respektovat a dodržovat
               * komunikace s druhými, vzájemní interakce a pod.
4. oblast: Dítě a společnost 
               * zvyky a trdice ve svém okolí
               * pravidla soužití ( jak se chovám doma, u babičky, v obchodě, v kině, v dopravním prostředku,...)
               * námětové hry ( hraní rolí - na povolání, na rodinu, ...)
               * poslech hudby, seznamování se s uměním,  apod.
5. oblast: Dítě a svět
              * poznávání okolí, místo svého bydliště, adresa
              * pracovní činnosti ( péče o rostliny, zvířata, ... )
              * seznamování se s ekologií ( třídění odpadu, šetření vodou, energií, ...)
 
Zde najdete pracovní listy, ketré si mohou děti v průběhu týdne vypracovávat a náměty i pro jiné činnosti.
U každého listu je vždy napsáno, co děti mají splnit. Myslím si, že si zde něco najdou i ti mladší, budou-li chtít. 
Budeme rádi, když nám pošlete obrázky, fotky, videa, jak Vaše děti doma pracují. 
Budete- li v době distančního vzdělávání cokoliv potřebovat, můžete se na nás kdykoliv po emailu či telefonicky.
Budeme rádi za každý kontakt s Vámi. 
Vaše Šikulka
 
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU ZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A POVINNÉ DISTANČNÍ VÝUCE ZDE MÁTE
 
MOŽNOST BEZPLATNÉHO PŘÍSTUPU K APLIKACI MIUČ+  DO 30.4.2021
 
ZÁPIS JE TU     zde  tuto aplikaci snadno spustíte.
 
TÝDEN 5.4. - 11.4. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 29.3. - 4.4. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
 
TÝDEN 22.3. - 28.3. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 15.3. - 21.3. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 8.3. - 14.3.- DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
zrakové vnímání- vybarvi ovoce.
výtvarkapřání srdíčko.
 
TÝDEN 1.3. - 7.3. - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Malování podle ruky:  https://youtu.be/…7uI     https://youtu.be/…OIg                                                 
 
TÝDEN 22.2. - 28.2. - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 15.2. - 21.2. - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 8.2. - 12.2. - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 1.2. - 5.2. - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
TÝDEN 25.1. -  29.1 2021 - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM
 
JEDNOTLIVÉ BLOKY A TÉMATA:  O ČEM SI POVÍDÁME VE ŠKOLCE
 
4. integrovaný blok: KRÁSY PŘÍRODY
TÝDEN 26. dobna - 28.května
 
Třída Medvíďata:
 
 
Třída Tygříci:
 
 

3. integrovaný blok: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS

TÝDEN 1.února - 12.února 2021

Téma: Příroda v zimě

Zaměření: Podporovat přirozenou zvídavost dětí, klást otázky a společně hledat odpovědi na dané téma. Určovat charakteristické znaky zimy (teplé oblečení, krmení ptáčků).
 
Třída Tygříci:
 
Třída Medvíďata:
 
 
TÝDEN 11. ledna - 29.ledna 2021
 
Téma: Zimní radovánky
Zaměření: Děti se seznamují s ročním obdobím, pozorují jak se mění příroda a počasí. Rozlišují rozdíly mezi suchou zimou a zimou se sněhem. Rozvíjí pohybové schopnosti a zdokonalují se v oblasti hrubé i jemné motoriky.
 
Třída Medvíďata:
 
Třída Tygříci:
 
2. integrovaný blok: DOBA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
 

TÝDEN 4.ledna - 8. ledna 2021

Téma: Tři Králové

Zaměření: Seznámení s příběhem Tří Králů, jaké bylo jejich poslání. Seznámení s koledou Tři Králové- rytmizace Orffovy nástroje. Rozvoj řečových schopností a pohybových dovedností. Pozorování změn v přírodě při vycházkách- práce s kalendářem.

Třída Medvíďata: 

Písnička - Tři králové

 
TÝDEN 7. prosince - 22.prosince 2020
 
Téma: Vánoce, Vánoce přicházejí 
Zaměření: Přibližovat dětem předvánoční a vánoční lidové tradice,zvyky a obyčeje. Spolupodílet se na jejich přípravě
a umět je citově prožívat jak doma, tak i v mateřské škole. Vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými
prostředky - řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými.
 
Třída Medvíďata:
 
Třída Tygříci:
 

TÝDEN 16. listopadu - 6. prosince

Téma: Mikuláš zvoní

Zaměření: Tento okruh je zaměřen na seznamování se s tradicemi  a zvyky. Hravou formou si děti  budou osvojovat  
základní vědomosti a poznatky o svátku Svatého Mikuláše. Přiměřeným způsobem jim budeme přibližovat předvánoční
a vánoční čas. Umět ho radostně  prožívat, a o své prožitky se dělit se svými blízkými jak v rodině, tak i s kamarády 
v mateřské škole. 
 
Třída Tygříci:
 
Třída Medvíďata:
 
1. integrovaný blok: KOUZELNÁ ŠKOLKA 
 

TÝDEN  2.listopadu - 13.listopadu

Téma : Martin jede

Zaměření: V tomto okruhu se zabýváme lidovými tradicemi a pranostikami. Seznámení s legendou o sv. Martinovi,

který je nám blízký svým prostým přímým přístupem a skromností.

Pranostiky s ním spojené:  Martin přijel na bílém koni.

                                            Na svatého Martina, kouří se nám z komína.

                                            Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

                                            Darovanému koni na zuby nekoukej.......děti by se měly radovat i z maličkostí.

Třída Tygříci:

Píseň -  Už Martin na bílém koni

Omalovánka -  Martin na koni.

Skadání z papíru  - Kůň.

písnička - Podzimní

pracovní list - Koník

divadlo Martin veze sníh, báseň První vločky

 

Třída Medvíďata:

Písnička - Martin jede

Básnička - Svatý Martin

píseň Já mám koně - s omalovánkou

 
TÝDEN 5. října - 30. října

Téma: Malíř podzim čaruje

Zaměření: Děti se seznamují s ročním obdobím podzimu, pozorují měnící se přírodu, učí se chápat, že každý člověk je její součástí a učí se v ní žít a chránit ji. Děti se seznamují s charakteristickými znaky podzimu, jako jsou barvy, pouštění draků, plody podzimu ( ovoce, zelenima. houby...) a zvířátka v lese.

Třída Tygříci - pracovní listy:

Říkadlo - Hallouween

Pracovní list - Veverky ( labyrint )

pracovní list - Zpracování ovoce ( počítání)

pracovní list - Drak

pracovní list - Počasí

pracovní list - Vlaštovky (grafomotorika)

Pracovní list - rýmy

Písnička - Jablíčko

Básnička - Vlaštovičky

 

Třída Medvíďata:

Písnička - Vyletěl si pyšný drak

pracovní list  - Ježeček pícháček

písnička - Muchomůrka

Básnička - Ježek

písnička - Ježek

básnička: Foukej, foukej větříčku !

básničky  - Ježek spadl do hlíny, Brambora

 

TÝDEN 21. září -  2. října
 
Téma: JSEM ZDRAVÝ JAKO RYBIČKA
Zaměření: budeme se učit chápat, jaký význam má hygiena  a péče o své zdraví.  Společně budeme objevovat, co našemu zdraví prospívá – ovoce, zelenina, a co mu neprospívá - sladkosti, kouření, atd. a jak se máme chovat při setkání s neznámými lidmi, v neznámých situacích.
Hra ,, Na lékaře" - jak si chráníme své zdraví, oblečení na podzim, počasí na podzim - rozdíly v různých ročních dobách, vliv počasí naše na zdraví 
  
Třída Tygříci - pracovní listy:
 
 
 
 
 
Zpíváme písničku: Rybička maličká - s doprovodnými pohyby ( hudba jako pís. Nechoď tam prší tam )
 
 
 
Třída Medvíďata:
Ve třídě Medvídků si povídáme o vitamínech (ovoce x zelenina), co je zdravé, co nám škodí. Také si zpíváme písničku 
o nás, Medvíďatech.
 
 
 
 
písnička Nechoď tam, prší tam - vliv počasí na zdraví dětí, jak se oblékáme, rozdíl v oblečení v létě a na podzim
 
 
TÝDEN 1. - 18. září
 
Téma: JÁ A MOJI KAMARÁDI
Zaměření: na adaptaci dětí v mateřské škole, postupné utváření dětského kolektivu, seznamování se režimem dne  
a  vytváření kamarádských vztahů a společných pravidel chování. 
 
PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLKY:
 
Hračkové pravidlo                                                                       Šnečkové pravidlo
Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme.                 Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás!
Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.                       Proto nožky něběhají, pomalu zde chodívají.
 
Kapičkové pravidlo                                                                     Odpočinkové pravidlo                     
Voda a mýdlo jsou kamarádi, umývají nám ruce rádi.                   Když  v postýlce ležíme, společne se ztišíme.       
Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji jen když máme,                     Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl 
                                                                                                      i naše tělíčko.
 
Srdíčkové pravidlo                                                                       Pusinkové pravidlo
Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.                               Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím --
Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.                     nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.
                                                                                                       Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila.
Talířkové pravidlo                                                                         Raději se usmívá a jen hezky povídá.
Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.
Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme
a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.
 
 
Třída Tygříci:
 
 
 
 
Pracujte podle pokynů, které jsou vždy na pracovním listě.
 
 
 
 
Třída Medvíďata:
Ve třídě Medvídků si hrajeme pohybové hry např.(Kolo, kolo, mlýnský, Na zahradníka, Na zajíčka...), také si společně říkáme básničku Kamarád.