Předškoláček

Děti se seznámily s kocourkem Tomem a spolu s ním se vydali do krajiny slov, kde se naučili používat značku "Ticho - prst na rtech, symbol ticha" a značku "Já už vím - dítě se přihlásí, když chtějí něco říci". Celou krajinou slov je bude provázet kamarád kocoura Toma, Pan Slabika.
V první hodině - společně s panem Slabikou děti slabikovaly říkanku - "Ten náš Pavel to je kos" a také svá jména.
Učily se rozkladu slov na slabiky - dlouhé, krátké.
 
V druhé hodině jsme se zaměřili na sluchové vnímaní. Děti se formou her s kocourem Tomem a panem Slabikou učí rozkládat a skládat slovo na slabiky.
Správný rozklad slov úspěšně podpoří rytmická říkadla básničky písničky a rozpočítadla - tleskáme, dupeme, pleskáme,
luskáme, ťukáme. V závěru jsme si zahráli didaktickou hru " Ptáčku jak zpíváš?"
 
Třetí hodina - Děti dělily slova na slabiky, které byly doprovázeny  pohybem ruky - obloučky do vzduchu. Vše kontroloval Pan Slabika, který přivedl svého kamaráda Mistra Délku. Společně s ním děti určovaly, která slova mají krátkou a dlouhou slabiku.
Zadání k úkolu - pracovní list
Děti mají za úkol vytleskat počet slabik u každé kytičky a na připravenou linku nakreslit tolik obloučků, kolik má kytička slabik.
 
Čtvrtá hodina odpadá - podzimní prázdniny
 
Pátá hodina -  Děti pracovaly s pohádkou " O veliké řepě", společně jmenovali jednotlivé postavy a určovali kolik slabik je ve jménech jednotlivých postav.
Také se seznámili s novým kamarádem Bacilem Omylem, který děti plete při určování počtu slabik.
Zadání úkolu k pracovnímu listu
Děti mají za úkol určit počet slabik ve jménech jednotlivých postav a doplnit obloučky  - počet slabik na řádek. (např. dědeček - tři obloučky...)
 
Šestá hodina-  zrakové vnímání- jdeme duhovou cestou do města královny Gráfie - poznání a pojmenování barev a jejich odstínů. 
Rytmizace třídění stavebnic podle barev, stavba duhového města.
 
Sedmá hodina -zrakové vnímání - rychlá reakce na zrakový signál, rozlišování světlých a tmavých tónů barev. 
Pracovní list - práce podle slovního diktátu. Opakování z minulých hodin - rytmizace, vytleskávání - jména, zdrobněliny -
vytváření schematů - obloučky.
 
Osmá hodina - děti společně s Mistrem Délkou rozlišovaly krátké a dlouhé slabiky. Správnou výslovností  
prodlužovaly dlouhou slabiku a doplňovaly ji čárkou.
Zadání úkolu k pracovnímu listu:
Děti mají za úkol pomocí obloukového schématu určit krátké a dlouhé slabiky. (např. zelí - dva obloučky -  nad druhým obloučkem čárku).
 
Devátá hodina - Cestou necestou putujeme do království královny Gráfie. Cestou procvičujeme hmatové vnímání.
Hry - Kouzelná krabice, co ukrýváš?, Psaní na záda - Poznáš, co jsem nakreslil? ( geometrické tvary).....psaní babičce -
Milá babičko, tečka, ...atd.
Královna Grafie si přeje k Vánocům nové šaty - grafomotorika
 
Desátá hodina - procvičování krátkých a dlouhých slabik, určení dlouhé slabiky a dopnění čárky ve schématu.
( např. motýl - 2 slabiky, schéma UÚ, hůl - 1 slabika, schéma Ú, čokoláda - 4 slabiky, schéma UUÚU ).
 
Jedenáctá hodina - určování krátkých a dlouhých slabik ve slovech, Určovat, na kterou slabiku ve slově čárka patří a na kterou nepatří.
Zadání k pracovnímu listu:
Děti mají za úkol zjistit, na které slabice má být zapsaná čárka, nesprávné schéna škrtnou a na čáru znázorní správně schéma obloučky.
( např. raketa - 3 slabiky, ÚUU špatně, správně UUU,  raketa - 3 slabiky UUÚ špatně, správně UUU, .... )
 
Dvanáctá hodina - Dnes se děti v krajině slov seznámily s  ,,Hlásulkou" - je to víla, která děti seznamuje se začáteční
hláskou. Děti podle obrázků určovaly první hlásku ve slovech začínající písmenkem Š ( šaty, špagety, šiška, šípek, škola, ....)
Děti mají za úkol vynaslet co nejvíce slov na písmenko Š.
 

Třináctá hodina - Dnes děti navštívila Hlásulka, která dětem přinesla novou hlásku "S", tato Hlásulka má ráda jen ty věci, jejichž název začíná na hlásku S. Děti společně s učitelkou určovaly pomocí obrázků slova která začínala na hlásku S.

Zadání k pracovnímu listu:

Děti mají vybarvit obrázky slov začínající na hlásku S. (sýr, srdce....)

Pracovní list

Čtrnáctá hodina 8.2.2001 - Dnes děti navštívila Hlásulka, která dětem přinesla novou hlásku "Ž", tato Hlásulka má ráda jen ty věci, jejichž název začíná na hlásku Ž. Děti společně s učitelkou určovaly pomocí obrázků slova, která začínala na hlásku Ž. ( židle, žížala, žirafa, žralok....)

Zadání k pracovnímu listu:

Děti mají za úkol spojit obrázky začínající stejnou  hláskou.(např. želva - žížala.....)

Pracovní list