O nás

O naší mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v Polabské nížině  na soutoku Labe a Cidliny v chráněné archeologické lokalitě s památníkem Slavníkovského hradiště, jehož maketa a archeologické nálezy jsou umístěny v muzeu na obecním úřadě.

MŠ v naší historické obci byla otevřena 1. 6. 1951 a 21. 12. 1959 se přestěhovala do nové účelové budovy s rozsáhlou zahradou. Tu jsme sdíleli společně  s 1. stupněm ZŠ. V průběhu let prošla škola mnoha úpravami. Po poslední přístavbě za pomoci dotací z Evropských fondů od 1. 2. 2014 bylo vytvořeno prostorové zázemí pro  dvě třídy a 50 dětí. 

Rozlehlá zahrada poskytuje využití dětí ve dvou pískovištích a  průlezkách, kterou půběžně doplňujeme a obměňnujeme. V roce 2019 jsme zakoupili dva nové hrací prvky - mašinku a prolézací housenku, nové lavičky v podobě auta. Klidovou činnost uskutečňujeme  pod košatými stromy nabízející stín a v hracím domečku. Za pomoci rodičů a projektu MŠMT Cesty potravin jsme vybudovali čtyři nadzemní záhony, kde pěstujrme společně s dětmi bylinky, ředkvičky, saláty, kedlubny a jahody. 

Na terasu u třídy Tygříků, kam jsme zakoupili  posezení pro děti, provádíme v letních měsících výchovně vzdělávací činnosti. 

Vycházky do okolí mateřské školy nám umožňují pozorovat srnky, zajíce, šneky, žížaly a rozmanité druhy brouků. 

U  řeky poznáváme život kachen a nutrií. 

 

Jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6,15 hod - 16,15,hod.

Děti jsou zde rozděleny do tříd podle věku - od nejmladších po nejstarší. Každá třída má kapacitu 25 dětí.

Třída mladších dětí - MEDVÍĎATA  - řed. Kateřina Volšičková

                                                        -         Jitka Melicharová

Třída starších dětí - TYGŘÍCI -  Mgr. Eva Tomanová

                                                -       Olga Nechanická 

 

Vize naší mateřské školy

Mateřská škola je jedna z možností, jak doplnit rodinnou výchovu. Snažíme se být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí. Pomocí přirozené výchovy chceme rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost.

Přejeme si, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrého základu do života a vzdělání..

Chceme v dětech probouzet touhu, zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Zároveň odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže. 

Všichni pedagogičtí a provozní  zaměstnanci jsou pro děti dobrým vzorem podle rčení: ,,Chovej se k ostatním tak jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě samému." Tzn., že nemluvíme s dětmi vulgárně, děti o pomoc žádáme, děkujeme, se všemi jednáme stejně, nikoho neponižujeme, neupřednostňujeme ani nezesměšňujeme.

Ve spolupráci s rodinou chceme vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti jednou vrátí, vždyť  děti jsou naše budoucnost !

Motto: Co dát dětem   
 

,,Co všechno má být na světě?“

Louka, co zjara rozkvete,    

města, míče, dětská hřiště,

hrady uprostřed pískoviště,

parníky, auta, koloběžky,

cesty pro ty, co chodí pěšky,

kouzla, jak splnit dětská přání, 

klidný spánek až do svítání.

Sto pohádek a písniček,

křik kluků, smích holčiček.

 

,,Co všechno má být na světě?“

Říkej  znovu po větě.

Snad jednu radu k tomu přidat:

Smích se má pít a úsměv snídat.

Vždyť svět, jestli má zůstat světem,

NESMÍ VZÍT NIKDY ÚSMĚV DĚTEM !