O nás

Od 1.3.2019 je naše mateřská škola zařazena do  projektu, který je financován EU  -  Šablony II.  

   plákát-page-001.jpg (292452)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše mateřská škola se nachází v Polabské nížině  na soutoku Labe a Cidliny v chráněné archeologické lokalitě s památníkem Slavníkovského hradiště, jehož maketa a archeologické nálezy jsou umístěny v muzeu na obecním úřadě.

MŠ v naší historické obci byla otevřena 1. 6. 1951 a 21. 12. 1959 se přestěhovala do nové účelové budovy s rozsáhlou zahradou. Tu jsme sdíleli společně  s 1. stupněm ZŠ. V průběhu let prošla škola mnoha úpravami. Po poslední přístavbě za pomoci dotací z Evropských fondů od 1. 2. 2014 bylo vytvořeno prostorové zázemí pro  dvě třídy a 50 dětí. 

Rozlehlá zahrada poskytuje využití dětí ve dvou pískovištích a  průlezkách, kterou půběžně doplňujeme a obměňnujeme. V roce 2019 jsme zakoupili dva nové hrací prvky - mašinku a prolézací housenku, nové lavičky v podobě auta. Klidovou činnost uskutečňujeme  pod košatými stromy nabízející stín a v hracím domečku. Za pomoci rodičů a projektu MŠMT jsme vybudovali čtyři nadzemní záhony, kde pěstujrme společně s dětmi bylinky, ředkvičky, saláty, kedlubny a jahody. 

Na terasu u třídy Tygříků, kam jsme zakoupili  posezení pro děti, provádíme v letních měsících výchovně vzdělávací činnosti. 

Vycházky do okolí mateřské školy nám umožňují pozorovat srnky, zajíce, šneky, žížaly a rozmanité druhy brouků. 

U  řeky poznáváme život kachen a nutrií. 

 

Jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6,15 hod - 16,15,hod.

Děti jsou zde rozděleny do tříd podle věku - od nejmladších po nejstarší. Každá třída má kapacitu 25 dětí.

Třída mladších dětí - MEDVÍĎATA  - řed. Kateřina Volšičková

                                                        -         Jitka Melicharová

Třída starších dětí - TYGŘÍCI -  Mgr. Eva Tomanová

                                                -       Olga Nechanická 

 

Vize naší mateřské školy

Mateřská škola je jedna z možností, jak doplnit rodinnou výchovu. Snažíme se být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí. Pomocí přirozené výchovy chceme rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost.

Přejeme si, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrého základu do života a vzdělání..

Chceme v dětech probouzet touhu, zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Zároveň odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže. 

Všichni pedagogičtí a provozní  zaměstnanci jsou pro děti dobrým vzorem podle rčení: ,,Chovej se k ostatním tak jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě samému." Tzn., že nemluvíme s dětmi vulgárně, děti o pomoc žádáme, děkujeme, se všemi jednáme stejně, nikoho neponižujeme, neupřednostňujeme ani nezesměšňujeme.

Ve spolupráci s rodinou chceme vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti jednou vrátí, vždyť  děti jsou naše budoucnost !