Projekty


 

Projekt  W4W  -  Žít!  Učit se!  Uspět!

Projekt W4W - Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Cílem projektu je pomoci dětem, jejichž rodiče nemohou platit obědy ve školních jídelnách. Díky projektu tak děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v době růstu tolik potřebují.  

V tomto projektu jsme zařazeni od 1.4.2023

 

Projekt -  Digitalizujeme školu ( 2021/2022)

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

MSMT- Leták-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.docx (334707)

 

Projekt  - Obědy do škol

Naše škola je do tohoto projektu zařazena od roku 2016, od začátku vzniku tohoto projektu.

Díky tomuto projektu můžeme zajistit obědy pro děti pocházející z ekonomicky slabého prostředí. 

Rodiče musí být schopni doložit hmotnou nouzi. 

 

Projekt - Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Realizován ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pod záštitou MŠMT, kde se děti učí vnímat pohyb jako 

přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky

zvířátek.

V tomto projektu jsme zařazeni od roku 2016.

 

Projekt - ,, Koukají na nás správně?"  

Preventivní vyšetření zraku dětí v předškolním věku, které provádí nestátní zdravotnické zařízení 

Prima Vizus, o.p.s. Je v souladu s iniciativou ,, Zdraví 2020" Světové zdravotnické organizace (WHO).

Smyslem vyšetření je vyhledávání nezjištěných dioptrických vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby

a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku. I malá porucha může způsobovat dítěti velké potíže.  

Dioptrické vady způsobují zhoršenou orientaci v prostoru, která může být příčinou ůrazu, mohou být příčinou 

i poruchy učení. Nezjištěná oční vada může mít následky na celý život.

 

Projekt  - Šablony II. 

Od 1.3.2019 je naše mateřská škola zařazena do  projektu, který je financován EU  -  Šablony II. 

Z tohoto projektu jsme získali pro děti 10 tabletů a 3BOX - přenosný interaktivní projektor. 

Projekt byl ukončen 1.3.2021

 plákát-page-001.jpg (292452)

______________________________________________________________________________________________