Platby

Školné

Výše školného pro školní rok 2024/2025 je stanovena od 1.9.2024 na 650,- Kč měsíčně.

Na jeho výši NEMÁ vliv docházka dítěte do mateřské školy - pokud je zapsáno, platí plnou částku, i když je třeba celý měsíc nemocné.

Děti s povinnou předškolní docházkou úplatu nehradí.

V době, kdy je mateřská škola uzavřená více jak 5 dní se školné hradí poměrnou částkou.

V případě, že se rodina dítěte ocitne ve hmotné nouzi, mají zákonní zástupci možnost požádat ředitelku MŠ o snížení, či odpuštění této platby. Pouze po předložení příslušného dokladu.

Stravné

Na základě kalkulace cen stravného v souvislosti s nárůstem cen potravin se od 1.4.2023 se zvyšuje cena stravného:

  • pro děti 3 - 6 leté s celodenní docházkou na 47,- Kč, (přesnídávka 12,- Kč, oběd 23,- Kč, odpolední svačina 12,- Kč)

  • pro děti 7 leté s celodenní docházkou, děti s odkladem školní docházky na 50,- Kč (přesnídávka 12,- Kč, oběd 26,- Kč, odpolední svačina 12,- Kč)

Ceny zahrnují i náklady na celodenní pitný režim.

Platby

Provádí se bezhotovostně na účet: 181671291/0300

Na našich stránkách, v aplikaci Twigsee a na nástěnce v MŠ si najdete, kolik každý měsíc máte platit za stravné a školné, které převedete nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy. Do poznámek prosím napište jméno dítěte. Stravné a školné můžete hradit i hotově v MŠ, vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

Kulturní fond

Kulturní fond slouží k úhradě akcí (návštěvě divadel, exkurzí, výletů) pořádaných mateřskou školou. Zálohové platby na kulturní fond jsou vybírány 2x ročně. Ze zálohy jsou vždy odečteny náklady na akce, kterých se dítě skutečně zúčastnilo. Do vyúčtování máte možnost nahlédnout na požádání kdykoliv u paní učitelky ve své třidě.
Celkové vyúčtování provedeme vždy na konci školního roku a případné přeplatky jsou vám vráceny.

Sleva na dani za umístění dítěte tzv. „školkovné"

Můžete si odečíst od daně z příjmů tzv. „školkovné"
Pro potřeby odečtu slevy na dani dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, bude potvrzení o úhradě školného za příslušný kalendářní rok vydáno automaticky na každé dítě v období měsíce ledna.
Potvrzení vydává ředitelka mateřské školy.