O nás

O naší mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v Polabské nížině na soutoku Labe a Cidliny v chráněné archeologické lokalitě s památníkem Slavníkovského hradiště, jehož maketa a archeologické nálezy jsou umístěny v muzeu na obecním úřadě.

MŠ v naší historické obci byla otevřena 1. 6. 1951 a 21. 12. 1959 se přestěhovala do nové účelové budovy s rozsáhlou zahradou. Tu jsme sdíleli společně s 1. stupněm ZŠ. V průběhu let prošla škola mnoha úpravami. Po poslední přístavbě za pomoci dotací z Evropských fondů od 1. 2. 2014 bylo vytvořeno prostorové zázemí pro dvě třídy a 50 dětí.

Rozlehlá zahrada poskytuje využití dětí ve dvou pískovištích a průlezkách, kterou průběžně doplňujeme a obměňujeme. V roce 2019 jsme zakoupili dva nové hrací prvky - mašinku a prolézací housenku, nové lavičky v podobě auta. Klidovou činnost uskutečňujeme pod košatými stromy nabízející stín a v hracím domečku. Za pomoci rodičů a projektu MŠMT Cesty potravin jsme vybudovali čtyři nadzemní záhony, kde pěstujeme společně s dětmi bylinky, ředkvičky, saláty, kedlubny a jahody.

Na terasu u třídy Tygříků, kam jsme zakoupili posezení pro děti, provádíme v letních měsících výchovně vzdělávací činnosti.

Vycházky do okolí mateřské školy nám umožňují pozorovat srnky, zajíce, šneky, žížaly a rozmanité druhy brouků.

U řeky poznáváme život kachen a nutrií.

Vize naší mateřské školy

Mateřská škola je jedna z možností, jak doplnit rodinnou výchovu. Snažíme se být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí. Pomocí přirozené výchovy chceme rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost.

Přejeme si, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrého základu do života a vzdělání.

Chceme v dětech probouzet touhu, zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Zároveň odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže.

Všichni pedagogičtí a provozní zaměstnanci jsou pro děti dobrým vzorem podle rčení: ,,Chovej se k ostatním tak jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě samému." Tzn., že nemluvíme s dětmi vulgárně, děti o pomoc žádáme, děkujeme, se všemi jednáme stejně, nikoho neponižujeme, neupřednostňujeme ani nezesměšňujeme.

Ve spolupráci s rodinou chceme vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti jednou vrátí, vždyť děti jsou naše budoucnost!

Motto: Co dát dětem

,,Co všechno má být na světě?“
Louka, co zjara rozkvete,
města, míče, dětská hřiště,
hrady uprostřed pískoviště,
parníky, auta, koloběžky,
cesty pro ty, co chodí pěšky,
kouzla, jak splnit dětská přání,
klidný spánek až do svítání.
Sto pohádek a písniček,
křik kluků, smích holčiček.

,,Co všechno má být na světě?“
Říkej znovu po větě.
Snad jednu radu k tomu přidat:
Smích se má pít a úsměv snídat.
Vždyť svět, jestli má zůstat světem,
NESMÍ VZÍT NIKDY ÚSMĚV DĚTEM!

Bear face icon Bear icon

Medvíďata

Třída mladších dětí

řed. Kateřina Volšičková
Jitka Melicharová Kapacita 25 dětí

Tiger face icon Tiger icon

Tygříci

Třída starších dětí

Mgr. Eva Tomanová
Olga Nechanická Kapacita 25 dětí