Předškoláček

Předškoláček je určen dětem, které navštěvují naši MŠ Šikulka a jsou ve třídě starších dětí -Tygříků. Tento vzdělávací program bude probíhat po adaptačním období dětí, od poloviny září do konce května každé úterý odpoledne od 13:15 do 14:15 hodin. Neuskuteční se v době přerušení provozu MŠ o vánočních prázdninách, případně o jarních prázdninách nebo při epidemii infekčních onemocnění. Účast na programu není povinná, záleží na zvážení rodičů (zákonných zástupců), zda chtějí, aby se jejich dítě programu účastnilo.

Pro výuku budeme používat pracovní sešity, na kterých se na začátku školního roku společně dohodneme.

Sešity děti budou využívat jak ve školce, tak i doma, neboť v průběhu školního roku jim budou některé úkoly zadávány k dobrovolnému vypracování (procvičení) s rodiči doma. Ve spolupráci s rodiči se chceme zaměřit na všechny oblasti vzdělávání, ale především na to, co dělá dětem největší problémy.

Odbornou logopedickou péči si zajišťují rodiče samy, ačkoliv školka domlouvá jednu ročně návštěvu klinického logopeda ve školce, který provede screening logopedických vad u dětí a doporučí, které děti potřebují péči odborníka.

O programu a jeho průběhu (čemu jsme se při jednotlivých setkání věnovaly, jaké jsme plnily úkoly a co je třeba procvičovat doma) jsou rodiče informováni především prostřednictvím aplikace TWIGSEE, nebo také na ve zpravodaji Šikulka, dále pak na rodičovských schůzkách, či při osobní komunikaci učitelek s rodiči.

Práce dětí bude průběžně hodnocena a na posledním setkání budou děti za jejich celoroční práci odměněny.