Projekty

Šablony OPJAK

šikulka-a3vertical_page-0001.jpg

PROJEKT Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 - 2025, reg. č.: CZ.03.04.01/00/22_026/0003801 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt - Na školkovém hřišti

Propagace 02.jpg

Jde o projekt, který je realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Mezilesí. Naše mateřská škola tak díky podpoře Místní akční skupiny Mezilesí podala 25.7.2022 žádost s názvem „Na školkovém hřišti hravěji a bezpečně“ na Státní zemědělský investiční fond o poskytnutí dotace z Evropského zemědělského fondu, který je spolufinancován Evropskou unií.

Podali jsme žádost o dotaci na pořízení nových herních prvků – dvouvěžové celokovové průlezky se skluzavkou „Loď“ a dvě hopsadla „Pes“ a „Koník“ v celkové hodnotě 293.231,40 Kč.  Naší vizí je vytvořit pro děti moderní prostředí se zajímavými hracími prvky, kde budou děti spokojené, bude se jim zde líbit, budou se zde cítit bezpečně jak děti, tak i dospělí, kteří na ně budou dohlížet. Od 19. května máme nainstalovaná houpadla i zahradní průlezku.

Nyní nás čeká podání žádosti o proplacení 80% dotace z celkové hodnoty nových prvků. 

V následujících letech bychom rádi pokračovali v obnově zahrady mateřské školy, chtěli bychom zakoupit další zahradní prvky, ty staré odstranit a zahradu celkově zútulnit.

Projekt W4W - Žít! Učit se! Uspět!

W4W_logo (2).jpg

Projekt W4W - Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Cílem projektu je pomoci dětem, jejichž rodiče nemohou platit obědy ve školních jídelnách. Díky projektu tak děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v době růstu tolik potřebují.  

V tomto projektu jsme zařazeni od 1.4.2023

Projekt - Obědy do škol

Logo MPSV (1).png

Naše škola je do tohoto projektu zařazena od roku 2016, od začátku vzniku tohoto projektu.

Díky tomuto projektu můžeme zajistit obědy pro děti pocházející z ekonomicky slabého prostředí. 

Rodiče musí být schopni doložit hmotnou nouzi.

Projekt - Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Obec sokolská. jpg.png

Realizován ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pod záštitou MŠMT, kde se děti učí vnímat pohyb jako 

přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky

zvířátek.

V tomto projektu jsme zařazeni od roku 2016.

Projekt - ,, Koukají na nás správně?"

Prima Vizus.jpg

Preventivní vyšetření zraku dětí v předškolním věku, které provádí nestátní zdravotnické zařízení 

Prima Vizus, o.p.s. Je v souladu s iniciativou ,, Zdraví 2020" Světové zdravotnické organizace (WHO).

Smyslem vyšetření je vyhledávání nezjištěných dioptrických vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby

a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku. I malá porucha může způsobovat dítěti velké potíže.  

Dioptrické vady způsobují zhoršenou orientaci v prostoru, která může být příčinou ůrazu, mohou být příčinou 

i poruchy učení. Nezjištěná oční vada může mít následky na celý život.

Projekt - Šablony II.

Od 1.3.2019 je naše mateřská škola zařazena do  projektu, který je financován EU  -  Šablony II. 

Z tohoto projektu jsme získali pro děti 10 tabletů a 3BOX - přenosný interaktivní projektor. 

Projekt byl ukončen 1.3.2021