Předškoláček

17.1.2022

 1. Kontrola úkolů
 2. Jazyková rozcvička: gymnastika mluvidel - příběh sněhových vlovoček:

První vločka sněhem září,

(prsty napodobujeme "záření")

druhá už mě studí v tváři,

(ústa zavřená, špičkou si "hladíme" vnitřní stranu pravé a levé tváře)

třetí vločka padá k zemi,

(ústa otevřená, špička jazyka směřuje co nejvíce k nosu a po té co nejvíce k bradě, opakujeme)

čtvrté nikdy zima není,

ústa otevřená, horizonzální pohyb jazyka - kmitání od levého koutku úst k pravému koutku úst a zpět)

pátá vločka se jen směje

(ústa zavřená, plynule se co nejvíce usmějeme, po té sešpulíme rty, opakujeme)

šesté slunce tělo hřeje

(ústa mírně otevřená, prudce vydechujeme teplý vzduch na ruce, několikrát)

sedmá vločka sestry hledá,

(ústa otevřená, špičku jazyka dáme na horní ret, dolní ret, levý koutekúst a znovu)

osmá ta je zimou bledá,

lehce našpulené rty, foukáme na ruce, plynulý a dlouhý nádech a výdech)

vločky už vesele ve sněhu leží, zima je dlouhá a čas pomalu běží

(ústa zavřená, jazyk vysuneme z úst co nejdál do předu a zpět)

        3. Logohrátky - na zvuky v lese (Brumm, Vaůů, Hůůů, Ťuky ťuk, Dupy dup, Sssss, Ku-ku, Chrupy - chrup)

        4. Pracovní list - co si obleču, když jdu sáňkovat (děti vybarvují jen zimní oblečení)

        5. Domácí úkol - vybarvi dle vzoru lední medvěd.jpg (106788)   práček.jpg (105,5 kB)   tučňák.jpg (105414)   (vyber si jeden obrázek)

 

10.1.2022

 1. Kontrola úkolů
 2. Procvičování s Hlásulkami - první písmeno ve slově a poslední písmeno ve slově (zkoušejte doma hru Slovní fotbal)
 3. Pohybová chvilka - ve dvojicích (trakaře)
 4. procvičení jemné motoriky ruky s říkadly
 5. Nácvik správného úchopu tužky (cvičte i doma - na požádání paní učitelky předvedou)
 6. Pracovní list vločky - procvičení grafomotoriky
 7. Domácí úkol - najdi rozdíly a pracuj dle pokynů 10.1.2022 pracovní list.pdf (227777)

 

20.12.2021

 • opakování s vánoční tématikou - pracovní list: grafomotorika (čáry, kolečka) - stromeček a dárky + vybarvování obrázku
 • důležité je správné držení tužky, uvolnění ruky a zápěstí, soustředění, pečlivost, samostatnost

 

13.12.2021

 1. Kontrola úkolů
 2. Rozlišování počtu slabik ve slovech
 3. Řazení zástupů a řad podle pokynů - využíváme slova před, za, vedle, hned před, hned za, první, poslední, levá, pravá
 4. Orientovat se v počtu 1-6 - pracovní list.
 5. Domácí úkol - obtáhni několikrát každý tvar (pracu obyčejnou tužkou!) - pracovní list: pracovní list 13.12.2021.pdf (130,6 kB)  
 

6.12.2021

 1. Kontrola předešlých úkolů - společné hodnocení
 2. Jazyková rozcvička - rozhýbeme jazýček dle instrukcí učitelky (Pohádka o jazýčkovi - probudil se a protáhl, podíval se nahoru, podíval se dolů, šel na procházku, na procházce potkal koníčka, pohoupal se na houpačce, měl žízeň a napil se, umyl si pusinku, pak už byl unavený, tak se protáhl a šel spát
 3. Učíme se nové básničky:

                  Máma dala do krabice upečené cukroví,

                  schovala ho co nejvíce, kam - nikomu nepoví.

                 A tak s tátou hledáme večer tajně mlsáme.

 

                  Počkej chvilku, chviličku, uhnětu tě, rohlíčku,

                  uhnětu tě, upeču tě, máma už si dělá chutě,

                  upeču tě pomaloučku, pak na tebe, rohlíčku,

                  budu sypat sladkou moučku, počkej chvilku, chviličku !

 

          4. Pracovní list - vánoční slabikohraní - určování počtu slabik + první hlásky

          5. Zadání domácího úkolu - vločky (zraková percepce)

 

29.11.2021

 1. Kontrola úkolů
 2. Gymnastika mluvidel - ve dvojicích hra na zrcadlo
 3. Tleskání ve dvojicích
 4. Hudebně pohybová hra "Kdo to chodí kolem nás"
 5. Pracovní list - pravidelné střídání dvou barev
 6. Nové úkoly - vystřihnout čertíky, sestavit, nalepit a vybarvit
 

22.11.2021

 1. Přivítání  - kontrola úkolů, společné hodnocení
 2. Oční jóga (procvičení okohybných svalů)
              a) uvolnění hlavy a krční páteře - zavřete oči a hýbejte hlavou ze strany na stranu, a pak zepředu dozádu
              b) pohybujte očima nahoru a dolů, opakujte 10x
              c) pohybujte očima z leva do prava, opakujte 10x
              d) stejný pohyb udělejte také šikmo – z pravého dolního rohu do levého horního, a naopak
              e) následuje kroužení očima po směru hodinových ručiček, následně proti směru, na každou stranu 5x
      
    3. Rozvoj zrakové analýzy a syntézy (rozlišování barev a tvarů)
               - navlékání korálků různých barev, tvarů a velikostí dle předlohy (10 korálků na šňůrce - navléknout stejně)
               - pracovní list - pomáháme čertíkovi hledat dvojice stejných rohů + vybarvení obrázku
          
    4. Zadání domácího úkolu - rozstříhej obrázek na jednotlivé proužky a po té z nich slož lidskou postavu,
        nalep na papír
 

 

15.11.2021

 1. Přivítání - kontrola úkolů (povedlo  x  nepovedlo --- učíme se)
 2. Čtveřice obrázků - srovnej obrázky dějově za sebou a krátce řekni příběh (prosíme rodiče - vyprávějte si s dětmi podle obrázků! - toto jim stále činí problémy)
 3. Zpěv písní o Martinoví
 4. Pracovní list - poznávání a pojmenovávání geometrických tvarů
 5. Nové úkoly - grafomotorika (další krok - rovné čáry z bodu do bodu) - pracujeme tužkou

 

8.11.2021

 1. Přivítání - kontrola úkolů, společné hodnocení
 2. Dechová cvičení - nadechnout se nosem a vydechnout ústy: cvičíme výdechovou fázi ústy, aby byla co nejdelší (při výdechu děláme jako když vlak houká "HŮŮŮŮŮŮ", nebo se divíme "JÉÉÉÉÉ", troubíme jako autů "TŮŮŮŮ"),  také si jako foukáme na zmrzlé ruce, sfoukáváme svíčky na dortu, můžeme foukat do plamene svíčky tak, aby se nezhasl, ale abychom ovlivnili plamínek, foukat do větrníku, aby se točil, nebo vyfouknout co největší bublinu z bublifuku
 3. Slabikování slov - věci ožívají v zemi slov, když je správně rozdělíme na slabiky: slabiky vytleskáváme, děláme do vzduchu obloučky nebo i dupeme či skáčeme - zopakujeme si slabikování jmen ostatních dětí, pak slabikujeme věci, které vidíme kolem sebe "STŮL, HŮL, NOS, HAD, BOTA, ŽIDLE, JAZYK, RUKA, NOHA, KONEREC, KVĚTINA, OBRÁZEK
 4. Pracovní list: zvířátka v lese - vytleskání slov v řádku, vybarvení obrázku (zraková a sluchová percepce)
 5. Pracovní list Zadání domácího úkolu - hláskování slov na obrázku, spočítání počtu hlásek ve slově, zapsání do pracovního listu formou teček + vybarvení obrázku

 

 

1.11.2021

 1. Přivítání - kontrola úkolů, společné hodnocení
 2. Jazyková rozcvička - gymnastika mluvide (lížeme zmrzlinu, jazykem děláme boule ve tvářích, nafukujeme tváře, hra "na zrcadlo" ve dvojicích - šklebíme se do zrcadla)

 3. Motivace listopadem - zpěv " Listopad, listopad..." - rytmizace, ostinátní doprovod - "Šel tudy..."
 4. Frontální práce - pracovní list "Listopad" - dokreslení dle puntíků žilkování na listech + vybarvení
 5. Zadání domácích úkolů - poznávání geometrických tvarů (spolu s rodiči vyhledání předmětů, které mají tvar jako čtverec, obdelník, trojúhelník a kruh)

 

25.10.2021

 1. Kontrola úkolu - pochvala.
 2. Rytmizace slov s rytmickými hudebními nástroji - počítání slabik, hra na tělo (tleskání, pleskání, dupání).
 3. Upevňování počku do 6ti - házení kostkou, hra ve skupinkách: kobercové Člověče, nezlob se!, vzájemná kontrola.
 4. Katričky - přiřazování puntíků k číslici.
 5. Rozdání nového úkolu - dokresli stejný počet obrázků
 6. Rozloučení - pochvala.
 

19.10.2021

 1. Kontrola úkolů - pochvala.
 2. Cesta do krajiny slov s panem Slabikou - seznámení s grafickým znázorněním slabik.
 3. Vytleskávání, určování hlásky na začátku slov - vymýšlení dalších slov se stejným začátečním písmenem.
 4. Procvičení jemné motoriky ruky - cvičení prstů.
 5. Trhání papíru - novinový papír - špetkový úchop. Trhání hada - co nejdelší proužek.
 6. Závěr - pochvala.
 

12.10.2021

Nás navštívila Mgr. Bajtlerová - logopedická specialistka.
Promluvila si se všemi předškoláky - doporučení:
 • Děti by měli znát své jméno a příjmení, adresu bydliště: hrajte si s dětmi na telefonování a chtějte, aby se představily celý svým jménem nebo si hrajte na "Ztratil jsem se" - oslovím dospělého, znám celé jméno, svou adresu.
 

11.10.2021

Seznámemí s královnou Gráfií, která nás povede do krajiny slov.
 1. Rytmizace - vytleskávání jmen dětí. Počítáme slabiky - kdo má nejdelší jméno.
 2. Uvolňovací cviky zápěstí a prstů. Zápěstí - Jak létá drak? Prstů - Tenhle medvěd...(děti znají báseň- vyzkoušejte je)
 3. Seznámení s úkolem - co budeme dělat.Druhý grafomotorický krok - čmáranice (drak letí - pracujte tužkou).
 4. Správný úchop tužky - čmáranice: balící papír - velký prostor pro práci, trénujte!
 

4.10.2021

Seznámení s úkoly, které na nás čekají než půjdeme k zápisu.

 1. Upevňování pravolevé orientace - rodiče: jestliže dělá dítěti problém určit správně pravou ruku, navlékněte na zápěstí volnou gumičku do vlasů.
 2. Cvičení ve dvojicích  - tleskání do dlaní proti sobě - rovně a křížem.
 3. Psaní na záda - poznej, co jsem nakreslil?  (psaní babičce - Milá babičko. Koupil jsem si křečka. ...)
 4. První grafomotorický krok - puntíky. Pracovní list - máček (netlučeme tužkou do podložky!
 5. Zadání úkolu - omalovánka.