Předškoláček

4.10.2021

Seznámení s úkoly, které na nás čekají než půjdeme k zápisu.

  1. Upevňování pravolevé orientace - rodiče: jestliže dělá dítěti problém určit správně pravou ruku, navlékněte na zápěstí volnou gumičku do vlasů.
  2. Cvičení ve dvojicích  - tleskání do dlaní proti sobě - rovně a křížem.
  3. Psaní na záda - poznej, co jsem nakreslil?  (psaní babičce - Milá babičko. Koupil jsem si křečka. ...)
  4. První grafomotorický krok - puntíky. Pracovní list - máček (netlučeme tužkou do podložky!
  5. Zadání úkolu - omalovánka.
 

11.10.2021

Seznámemí s královnou Gráfií, která nás povede do krajiny slov.
  1. Rytmizace - vytleskávání jmen dětí. Počítáme slabiky - kdo má nejdelší jméno.
  2. Uvolňovací cviky zápěstí a prstů. Zápěstí - Jak létá drak? Prstů - Tenhle medvěd...(děti znají báseň- vyzkoušejte je)
  3. Seznámení s úkolem - co budeme dělat.Druhý grafomotorický krok - čmáranice (drak letí - pracujte tužkou).
  4. Správný úchop tužky - čmáranice: balící papír - velký prostor pro práci, trénujte!
 

12.10.2021

Nás navštívila Mgr. Bajtlerová - logopedická specialistka.
Promluvila si se všemi předškoláky - doporučení:
  • Děti by měli znát své jméno a příjmení, adresu bydliště: hrajte si s dětmi na telefonování a chtějte, aby se představily celý svým jménem nebo si hrajte na "Ztratil jsem se" - oslovím dospělého, znám celé jméno, svou adresu.