Akce pro děti

 

8.  9.   Logopedická depistáž logopedickým supervizorem Mgr. Ivou Bajtlerovou

 8.  9.   Schůzka s rodiči v 16,00 hodin v mateřské škole

16. 9.   Společný piknik na zahradě MŠ s obyvateli Diakonie

22. 9.   Společná akce s Diakoníí - divadlo na zahradě MŠ ,, Staré pověsti české"

25 .9.   Houbařská pohádka - divadlo v MŠ

29. 9.   Čtení s babičkou v MŠ

30. 9.   Fotografování dětí na šatní skříňky

  5.10.  Vyšetření očí firmou Prima Vizus - zrušeno, bude náhradní termín

14.10.  Čtení s babičkou

  5.11.  Perníková chaloupka - divadlo v MŠ - zrušeno

10.11.  Fotografování - dofocení nepřítomných dětí 30.9.

30.11.  Náhradní termín na vyšetření očí firmou Prima Vizus v 10,00 hod.

  3.12.  Mikuláš v MŠ

  4.12.  Radujme se, veselme se - divadlo v MŠ

   6. 1.  Tři králové v MŠ

 13. 1.  Zimní radovánky - divadlo v MŠ (ZRUŠENO)

 28. 1.  Vystoupení Krejčíka Honzy v mateřské škole ( ZRUŠENO)

   2. 2.  Fotografování dětí - společné foto tříd a předškoláků na ročenky (ZRUŠENO)

   9. 2.  Sférické kino v mateřské škole ( ZRUŠENO)

 18. 2.  Fotografování dětí - společné foto tříd a předškoláků na ročenky ( ZRUŠENO)

            Přeloženo na 9.3.2021

 19. 2.  Karneval v MŠ

  31.3.  Kouzelný hrnec - divadlo v MŠ - ZRUŠENO

   9. 4.  V říši skřítků, víl a obrů - divadlo V MŠ - ZRUŠENO

 16. 4.  Dřevíčkova dílnička - ZRUŠENO

  19.5.  Stavitelé mostů - třída Medvíďata v 9,00 hodin - přesunuto na 2.6.

  19.5.  Malý zpracovatel odpadů - třída Tygříci v 10,30 hodin. - přesunuto na 2.6.

  26.5.  Ukázka dravců a sov na zahradě MŠ 

    1.6.  KARNEVAL

    2.6  Stavitelé mostů - třída Medvíďata v 9,00 hodin

    2.6.  Malý zpracovatel odpadů - třída Tygříci v 10,30 hodin. 

    3.6.  Sférické kino v mateřské šlole

    8.6.  Rozloučení s předškoláky  - v 10,00 hod. v MŠ

    9.6.  Pohádková cesta