Akce pro děti - 2021/2022

 

  7. 9.  Schůzka s rodiči od 16,00 hodin

 13.9.  Co malí medvědi o podzimu nevědí – divadlo v MŠ

 19.9.  Vystoupení Krejčíka Honzy v MŠ

 23.9.  Fotografování dětí – foto na šatní skříňky a kalendáře

 27.9.  Výlet do záchranné stanice – Huslík ( pouze Tygříci)  

11.10. Vystoupení Tygříků v Diakonii - Den seniorů

  1.11. Šípková Růženka - divadlo v KD Libice nad Cidlinou (pouze Tygříci)

  4.11. Jak Matěj vysvobodil vítr – divadlo v MŠ

  8.11. Návštěva a prohlídka Diakonie - Halloween - zrušeno pro nemocnost 

           v Diakonii

15.11. Povídání o lese, o přírodě s myslivcem

22.11. Návštěva z Diakonie v MŠ

24.11. Předvánoční jarmark v mateřské škole

27.11. Vystoupení třídy Tygříků u rozsvícení vánočního stromu

 2.12.  Čertovský rej v mateřské škole

 5.12.  Mikuláš v MŠ

 6.12.  Povídání s farářkou CČE v Libici n.C. Martou Zemánkovou o Vánocích

13.12. Vánoční vystoupení Tygříků v Diakonii

15.12. Vánoční posezení a dílnička s rodiči v mateřské škole

   6.1.  Tři králové v MŠ

 17.1.  Stavitelé mostů - program pro Medvíďata od 9,00 hod.

 17.1.  Malý zpracovatel odpadů - program pro tygříky od 10,30 hod.

 19.1.  Kouzelný hrnec – divadlo v MŠ

 16.2.  Fotografování dětí - společné foto, ročenky

 17.2.  Karneval v MŠ

 24.2.  Masopust v Diakonii

   1.3.  Projektový den: POPRVÉ S KUCHAŘEM 

 15.3.  Na návštěvě v Broučkově – divadlo v MŠ

 30.3.  Vystouprní se zvířátky

   5.4.  Nádherné úterý – divadlo v MŠ

 19.4.   Písková animace - program v MŠ

 25.4.  Výlet ZOO Chleby

 11.5.   Zápis do MŠ

 17.5.  Zkouška besídky v kulturním domě

 18.5.  Jarní besídka

 23.5.  Fotografování

 24.5.  Vystoupení tygříků v Diakonii

 31.5.  Sférické kino

   1.6.  Den dětí

   5.6.  Dřevíčkova dílnička

 13.6.  Rozloučení s předškoláky v kulturním domě 

 16.6.  Pohádková cesta

 16.6.  Rozloučení s předškoláky - spolupráce hasičů