Akce pro děti

 

8.  9.   Logopedická depistáž logopedickým supervizorem Mgr. Ivou Bajtlerovou

 8.  9.   Schůzka s rodiči v 16,00 hodin v mateřské škole

16. 9.   Společný piknik na zahradě MŠ s obyvateli Diakonie

22. 9.   Společná akce s Diakoníí - divadlo na zahradě MŠ ,, Staré pověsti české"

25 .9.   Houbařská pohádka - divadlo v MŠ

30. 9.   Fotografování dětí na šatní skříňky

14.10.  Čtení s babičkou

  5.11.  Perníková chaloupka - divadlo v MŠ

  4.12.  Čertova nevěsta - divadlo v MŠ

 13.11. Zimní radovánky - divadlo v MŠ

 28. 1.  Vystoupení Krejčíka Honzy v mateřské škole

   9. 2.  Sférické kino v mateřské škole

   9. 4.  V říši skřítků, víl a obrů - divadlo V MŠ

 16. 4.  Dřevíčkova dílnička