Akce pro děti - 2021/2022

 

   7.  9.   Schůzka s rodiči v 16,00 hod. v mateřské škole

 20.  9.   Divadelní představení Honzy Krejčíka v MŠ v 9,00 hod.

  5. 10.   Fotografování dětí na šatní skříňky a na kalendáře

  7. 10.   Vystoupení Tygříků - 30 let Diakonie ČCE

12. 10.   Depistáž s logopedickým supervizorem Mgr. Ivou Bajtlerovou

 21.10.   Strach má velké oči - divadlo v MŠ

 24.10.   Vystoupení dětí na OÚ - vítání občánků

   9. 11.  Dřevíčkova dílnička

 16. 11.  Zvířecí obludky - představení pavouků a hadů na zahradě MŠ

    2.12.  Mikuláš

   8. 12. Cesta do Betléma - divadlo v MŠ

 10.12.  Vánoční nadílka

   5. 1.   Tři králové v MŠ

 25. 1.   Sněžibaba a čert - divadlo v MŠ

 27. 1.   Schůzka pro rodiče a děti předškoláků odcházející do ZŠ 

   2. 2.   Fotografování dětí - společné foto a ročenky

   8. 2.   Budulínek - divadlo v MŠ

 17. 2.   Karneval 

 21. 2.   Fotografování dětí - společné foto a ročenky

 24. 2.   Jak si pejsek popletl lentilky a bonbóny

 od 25. 3.  do 3. 6. - plavecký výcvik tídy Tygříků (10 lekcí)

 30. 3.    Návštěva 1.třídy v ZŠ - pouze třída Tygříci

 31. 3.   Seminář pro rodiče v mateřské škole - Vývoj řeči a schopnosti dětí s Mgr. Bajtlerovou

   7. 4.   Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce - divadlo v MŠ

 11. 4. - 14. 4.  Barevný týden

             Pondělí - modré

             Úterý - žluté

             Středa - červená

             Čtvrtek - zelený

  12 4.   Dílnička: Stavitelé mostů - Medvíďata v 9,00 hod.

                            Stavitelé věží - Tygříci v 10,30 hod.    

 21. 4.   Preventivní vyšetření očí firmou Prima Vizus - jen objednaní

 26. 4.   Sférické kino

 19. 5.  Dílnička a posezení ke Dni matek v mateřské škole

  31.5.  Hurá prázdniny! - divadlo v mateřské škole

    1.6.  Pohádková cesta za spolupráce rodičů

    2.6.  Sportovní soutěže ke Dni dětí

    8.6.  Vystoupení Tygříků v Diakonii

  12.6.  Vítání občánků - Tygříci

  15.6.  Rozloučení s předškoláky v kulturním domě

  17.6.  Rozloučení s předškoláky ve spolupráci s místními hasiči