O čem si povídáme

Téma: KOUZELNÁ ŠKOLKA
3. Podtéma: MALÍŘ PODZIM ČARUJE
Zaměření:  - změny v přírodě, živá a neživá příroda
                   - roční doby ( jaro, léto, podzim, zima)
                   - rozlišování pomocí všech smyslů
                   - rozvíjení řečových dovedností - vnímání, naslouchání, porozumění, tvoření rýmů, atd.)       
   
MEDVÍĎATA:  zde klikněte na přiložený soubor !
 
TYGŘÍCI: zde klikněte na přiložený soubor!
                 
 
2. Podtéma: Jsem zdravý jako rybička
Zaměření : - zdravé životní návyky a postoje,
                   - lidské tělo - co mu školdí a co mu prospívá ( ovoce, zelenina, sladkosti, kouření, alkohol,...),
                  - uvědomovat si nebezpečí se kterým se  dítě může setkat, venku, doma, v MŠ,... 
                  - zdravotní a relaxační cvičení.                             
 
MEDVÍĎATA:  zde klikněte na přiložený soubor !
 
TYGŘÍCI:
 
 
1. Podtéma : JÁ A MOJI KAMARÁDI
1.9. - 17.9.2021
Zaměření: na adaptaci dětí v mateřské škole, postupné utváření dětského kolektivu, seznamování se režimem dne  
a  vytváření kamarádských vztahů a společných pravidel chování. 
 
PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLKY:
 
Hračkové pravidlo                                                                       Šnečkové pravidlo
Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme.                 Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás!
Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.                       Proto nožky něběhají, pomalu zde chodívají.
 
Kapičkové pravidlo                                                                     Odpočinkové pravidlo                     
Voda a mýdlo jsou kamarádi, umývají nám ruce rádi.                   Když  v postýlce ležíme, společne se ztišíme.       
Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji jen když máme,                     Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl 
                                                                                                     i naše tělíčko.
 
Srdíčkové pravidlo                                                                       Pusinkové pravidlo
Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.                               Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím --
Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.                     nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.
                                                                                                       Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila.
Talířkové pravidlo                                                                         Raději se usmívá a jen hezky povídá.
Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.
Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme
a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.