O čem si povídáme

 
3. integrovaný blok: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS
1. podtéma: Příroda v zimě
Zaměření: - porozumět přirozeným změnám v přírodě, roční doby
                 - poznávat živou a neživou přírodu
                 - rozvíjet komunikativní dovednosti, verbální i neverbální
                 - uplarňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého, umět řešit problémy, úkoly, různé 
                   situace
                 - rozvíjet tvořivé sebevyjádření
                 - porovnávat, uspořádat, třídit soubory podle určitého pravidla, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky
                 - vytváření zdravých životních návyků
 
Medvíďata: PVVP od 10.1.2022.docx (27316)- zde klikněte na přiložený soubor
Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_10.1.2022.docx (77380) - zde klikněte na přiložený soubor
 
2. integrovaný blok: DOBA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
3. podtéma: Tři králové
Zaměření:  - vnímání tradic                  
                  - rozvíjení řečových schopností  - vnímání, naslouchání, porozumění
                  - respektovat potřeby jiného dítěte, umět se rozdělitPVVP od 10.1.2022.docx (38141)
                  - umět používat smysly
                  - koordinovat lokomoci, polohy a pohyby těla
 
Medvíďata:Výchovně vzdělávací práce - Tři králové - zde klikněte na přiožený soubor
Tygříci|: PVVP_-_tygříci_od_3.1.2022.docx (313097) - zde klikněte na přiložený soubor
 
 
2. podtéma: Vánoce, Vánoce přicházejí...
Zaměření: - vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky - řečovými, výtvarnými, hudebními,...
 
Medvíďata: Přehled výchovně vzdělávací práce - zde klikněte na přiložený soubor
Tygříci: PVVP - tygříci od 6.12.2021.docx (20170) - zde klikněte na přiložený soubor
 

1. podtéma: Mikuláš zvoní
Zaměření: - umět vyjádřit své pocity, dojmy, zážitky, prožívat radost ze zvládnutého
                 - umět spolupracovat s ostatními kamarády
                 - rozvíjet pracovní a výtvarné dovedností
                 - rozvíjet řečové a hudební dovedností
                 - rozvíjet pohybové dovednosti
                 - upevňovat  návyky slušného chování ve vztahu k dospělému
 
Medvíďata: Přehled vých práce od 15.11..odt (19151) - zde klikněte na přiložený soubor
Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_21.11.2021.docx (87731) - zde klikněte na přiložený soubor
 
1. integrovaný blok:  KOUZELNÁ ŠKOLKA
4. Podtéma : MARTIN JEDE
Zaměření: - přiblížit dětem tradice a zvyky
                 - pomáhat v péči o své okolí
                 - sledovat změny počasí, vnímat řád přírody
                 - rozvíjení řečových dovedností
Tygříci: zde klikněte na přiložený soubor!  PVVP_-_tygříci_od_8.11.2021.docx (28659)
 
3. Podtéma: MALÍŘ PODZIM ČARUJE
Zaměření:  - změny v přírodě, živá a neživá příroda
                   - roční doby ( jaro, léto, podzim, zima)
                   - rozlišování pomocí všech smyslů
                   - rozvíjení řečových dovedností - vnímání, naslouchání, porozumění, tvoření rýmů, atd.)       
   
MEDVÍĎATA:  zde klikněte na přiložený soubor !
 
TYGŘÍCI: zde klikněte na přiložený soubor!
                 
 
2. Podtéma: Jsem zdravý jako rybička
Zaměření : - zdravé životní návyky a postoje,
                   - lidské tělo - co mu školdí a co mu prospívá ( ovoce, zelenina, sladkosti, kouření, alkohol,...),
                  - uvědomovat si nebezpečí se kterým se  dítě může setkat, venku, doma, v MŠ,... 
                  - zdravotní a relaxační cvičení.                             
 
MEDVÍĎATA:  zde klikněte na přiložený soubor !
 
TYGŘÍCI:
 
 
1. Podtéma : JÁ A MOJI KAMARÁDI
Zaměření: na adaptaci dětí v mateřské škole, postupné utváření dětského kolektivu, seznamování se režimem dne  
a  vytváření kamarádských vztahů a společných pravidel chování. 
 
PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLKY:
 
Hračkové pravidlo                                                                       Šnečkové pravidlo
Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme.                 Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás!
Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.                       Proto nožky něběhají, pomalu zde chodívají.
 
Kapičkové pravidlo                                                                     Odpočinkové pravidlo                     
Voda a mýdlo jsou kamarádi, umývají nám ruce rádi.                   Když  v postýlce ležíme, společne se ztišíme.       
Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji jen když máme,                     Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl 
                                                                                                     i naše tělíčko.
 
Srdíčkové pravidlo                                                                       Pusinkové pravidlo
Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.                               Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím --
Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.                     nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.
                                                                                                       Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila.
Talířkové pravidlo                                                                         Raději se usmívá a jen hezky povídá.
Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.
Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme
a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.